Μηνιαίο Αρχείο: Ιούνιος 2017

  • Πώς μετράμε σωστά την αρτηριακή πίεση;

    Πώς μετράμε σωστά την αρτηριακή πίεση;

    Ή αλλιώς οι δέκα χρυσοί κανόνες για την μέτρηση της αρτηριακής πίεσης… Η συστολική πίεση που είναι το πάνω νούμερο που εμφανίζεται στο πιεσόμετρο μας, και στην καθομιλουμένη το ονομάζουμε μεγάλη πίεση, απεικονίζει την πίεση που ασκείται στις αρτηρίες όταν η καρδιά χτυπά, συστέλλεται και ωθεί το αίμα προς το υπόλοιπο σώμα, ενώ διαστολική (το κάτω νούμερο) ή αλλιώς μικρή πίεση, ονομάζεται η πίεση που ασκείται στις αρτηρίες όταν η καρδιά χαλαρώνει ανάμεσα στους δύο παλμούς. Είναι σημαντικό οι τιμές που θα διαβάσουμε να είναι όσο το δυνατόν πιο ακριβείς. Οπότε φροντίστε να ακολουθήσετε τους παρακάτω κανόνες για αξιόπιστα αποτελέσματα.

  • Πώς κάνουμε μπάνιο έναν κατακεκλιμένο ασθενή;

    Πώς κάνουμε μπάνιο έναν κατακεκλιμένο ασθενή;

    Το μπάνιο ενός κατακεκλιμένου ασθενή έχει συγκεκριμένους στόχους, όπως είναι φυσικά ο καθαρισμός του δέρματος, η προώθηση της κυκλοφορίας του αίματος στους ιστούς αλλά και η δημιουργία ευεξίας που σου δημιουργεί η σωστή υγιεινή.

2 Είδος(η)